کدخبر - 329301399/09/02 11:10
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد قم

کارگاه جریان شناسی سیاسی فکری ایران بعد انقلاب

کارگاه جریان شناسی سیاسی فکری ایران بعد انقلاب توسط جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد قم با حضور استاد برجسته کشوری دکتر امینی برگزار میشود
تاریخ فوق تمدید گردید
نظرات
برگزیده ها
    آخرین اخبار بیشترین بازدید