کد خبر : 6693

تاریخ انتشار : 1398/04/19 17:36

تابلوی «حقارت سربازان انگلیسی»

انگلیس گذشته خود را فراموش نکند
این تابلو که حاوی تصاویری از دستگیری نیروهای انگلیسی در آبهای ساحلی ایران بود توسط واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان رونمایی و به سفارت انگلستان ارسال شد.
این تابلو که حاوی تصاویری از دستگیری نیروهای انگلیسی در آبهای ساحلی ایران بود توسط واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان رونمایی و به سفارت انگلستان ارسال شد.

واحد روابط عمومی 
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
نظرات


طراحی و اجرا: شبکه کیهان مهر © 2013 - نسخه 1.0.1