کد خبر : 1023

تاریخ انتشار : 1395/05/05 17:31

دیدار اعضای جامعه اسلامی دانشجویان با نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی

  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/22.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/23.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/24.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/25.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/26.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/27.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/28.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
نظرات

طراحی و اجرا: شبکه کیهان مهر © 2013 - نسخه 1.0.1