آیا اختصاص ۸ ثانیه برای پیگیری فساد صندوق ذخیره فرهنگیان کافی است؟!

آیا اختصاص ۸ ثانیه برای پیگیری فساد صندوق ذخیره فرهنگیان کافی است؟!

دبیر واحد سیاسی جاد دانشگاه صنعتی سیرجان خطاب به روحانی، رئیس جمهور گفت: جامعه فرهنگیان خواستار تدابیر بهتری از جانب جنابعالی بود، نه حذف در سر بزنگاه از وزیر پیشنهادی که فقط ۸ ثانیه از وقت ۶۰ دقیقه‌ای خود را به فساد بزرگ صندوق ذخیره فرهنگیان اختصاص داد، انتظار این را نمی‌توان داشت که مسئله را پیگیری کند.

چندرسانه ای