آقایان بدانند که به کار بردن دیپلماسی التماسى چیزی جز ذلت و خواری برای ملت ندارد

آقایان بدانند که به کار بردن دیپلماسی التماسى چیزی جز ذلت و خواری برای ملت ندارد

جامعه اسلامی دانشجويان دانشگاه الزهرا(س) در بیانیه‌ای نوشت: آقایان بدانند که به کار بردن دیپلماسی التماسى و دست دوستی دراز کردن به سمت غرب چیزی جز ذلت و خواری برای ملت ندارد.

چندرسانه ای