مدرسه رشد آغاز به کار کرد

مدرسه رشد آغاز به کار کرد

با توجه به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجمع ۳۰سالگی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مبنی بر؛ «امروز کشور بیشتر از همه به عنصر مومن حزب اللهی نیاز دارد.هرچه می توانند بر روی مبانی پا فشاری بکنند.» بر آن شدیم تا این مدرسه را تأسیس کنیم.

توحید تقی زاده دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان شد

توحید تقی زاده دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان شد

با عنایت به برگزاری اولین جلسه شورای مرکزي اتحادیه جامعه اسلامی دانشجويان، توحید تقی زاده که پیش از اين دبیر واحد تشکیلات و امور شهرستان‌های اتحادیه‌ بود، دبیرکل جدید اتحادیه‌ شد. طی روزهای آینده نیز دیگر مسئولین اتحادیه مشخص خواهند شد.

اعضای شورای مرکزی و هیئت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شدند

اعضای شورای مرکزی و هیئت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شدند

با عنایت به برگزاری بیست و سومین دوره انتخابات شورای مرکزی‌ و هیئت عالی نظارت‌ اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به صورت مجازی، نتایج پس از تائید انتخابات‌ به شرح زیر می‌باشد: