افزایش قیمت مسکن ناشی از انفعال دولت در برنامه ریزی است

افزایش قیمت مسکن ناشی از انفعال دولت در برنامه ریزی است

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به افزایش قیمت مسکن و اجاره در کشور گفت: جهش‌های متعدد اخیر قیمت مسکن نمود یک بیماری در بازار مسکن بوده که ناشی از انفعال دولت در برنامه ریزی و ساماندهی این بازار است.

همه چیز درباره‌ی دوره مجازی «شهید حسن باقری» جامعه اسلامی دانشجویان

همه چیز درباره‌ی دوره مجازی «شهید حسن باقری» جامعه اسلامی دانشجویان

در این طرح مجازی از اساتید مطرح کشوری استفاده خواهد شد که در مرحله اول دبیران دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور حضور خواهند داشت و اما در مراحل بعد با شبکه سازی صورت گرفته توسط هر کدام از دبیران دفاتر گروه هایی دیگری تشکیل خواهد شد که بر روی هر موضوع از مبانی با تمرکز بیشتر کار خواهند کرد.

 دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب/ زادمهر: نهادهای خدمت رسان به محرومین تجمیع شوند

دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب/ زادمهر: نهادهای خدمت رسان به محرومین تجمیع شوند

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: نهادهای خدمت رسان به محرومین یا تجمیع شوند یا تقسیم کاری اصولی میانشان ایجاد شود.

چندرسانه ای