سلسله جلسات «اسفار» به همت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان آغاز به کار کرد

سلسله جلسات «اسفار» به همت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان آغاز به کار کرد

دبیر آموزش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: سلسله جلسات «اسفار» به همت این اتحادیه و با هدف گفت‌وگو درباره آینده انقلاب اسلامی آذرماه 99 برگزار می‌شود.

مدرسه رشد آغاز به کار کرد

مدرسه رشد آغاز به کار کرد

با توجه به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجمع ۳۰سالگی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مبنی بر؛ «امروز کشور بیشتر از همه به عنصر مومن حزب اللهی نیاز دارد.هرچه می توانند بر روی مبانی پا فشاری بکنند.» بر آن شدیم تا این مدرسه را تأسیس کنیم.

توحید تقی زاده دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان شد

توحید تقی زاده دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان شد

با عنایت به برگزاری اولین جلسه شورای مرکزي اتحادیه جامعه اسلامی دانشجويان، توحید تقی زاده که پیش از اين دبیر واحد تشکیلات و امور شهرستان‌های اتحادیه‌ بود، دبیرکل جدید اتحادیه‌ شد. طی روزهای آینده نیز دیگر مسئولین اتحادیه مشخص خواهند شد.