• یوم الله ١٢فروردین ماه یوم الله ١٢فروردین ماه

    روز افتخار آمیز و به یادماندنی از حماسه ملت غیور ایران در آری گفتن به جمهوری اسلامی و بستن دهان تمامی مدعیان دروغین شرق و غرب عالم و ماندن زیر بیرق اسلام ناب محمدی(ص) با وحدت ملی و یکپارچگی عظیم.

آخرین مطالب

طراحی و اجرا: شبکه کیهان مهر © 2013 - نسخه 1.0.1