اولین سرود اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد

اولین سرود اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد

اولین سرود اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به همت واحد فرهنگی این اتحادیه منتشر شد.

برگزاری همایش «انسان متعالی، جامعه اسلامی»

برگزاری همایش «انسان متعالی، جامعه اسلامی»

دومین مجمع نمایندگان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با حضور دفاتر این تشکل از سراسر کشور در دانشگاه الزهرا از فردا به مدت دو روز برگزار می‌شود.