بازهم بی‌مهری نسبت به تشکل‌های انقلابی دانشگاه کاشان/ این بار توسط حراست دانشگاه

بازهم بی‌مهری نسبت به تشکل‌های انقلابی دانشگاه کاشان/ این بار توسط حراست دانشگاه

در ادامه روند سختگیری و سنگ‌اندازی در برنامه‌های تشکل‌های انقلابی دانشگاه کاشان، متاسفانه این بار مشاهده شده که پوستر نمایشگاه و برنامه‌های بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشگاه کاشان علی رغم کسب مجوز از هیات نظارت و داشتن مهر تاییدیه درج تبلیغات از مدیریت فرهنگی دانشگاه، توسط نیروهای حراست دانشگاه جمع‌آوری و امحا شد.

 مردم انقلابی و شهیدپرور ایران از جنس مردم کوفه نیستند

مردم انقلابی و شهیدپرور ایران از جنس مردم کوفه نیستند

عضو فعال کمیسیون سیاسی جاد کاشان گفت: روحانی بداند مردم انقلابی و شهیدپرور ایران از جنس مردم کوفه نیستند که از حمله دشمن بترسند و واقعیت‌ها و مشکلات دولتشان را نبینند.

چندرسانه ای