برگزاری اردوی «جوان متعبد انقلابي و ١٢ فرمان پيشرو در ساخت جامعه نمونه اسلامي» در تهران

برگزاری اردوی «جوان متعبد انقلابي و ١٢ فرمان پيشرو در ساخت جامعه نمونه اسلامي» در تهران

دبیر واحد تشكيلات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفت: اردوی مشترك آموزشي‌ تشکیلاتی «جوان متعبد انقلابي و ١٢ فرمان پيشرو در ساخت جامعه نمونه اسلامي» ويژه اعضای جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکى کاشان و دانشگاه كاشان سوم تا پنجم شهريورماه در دفتر این اتحادیه در تهران برگزار مي‌شود.

چندرسانه ای