اعضای شورای مرکزی و هیئت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شدند

اعضای شورای مرکزی و هیئت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شدند

با عنایت به برگزاری بیست و سومین دوره انتخابات شورای مرکزی‌ و هیئت عالی نظارت‌ اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به صورت مجازی، نتایج پس از تائید انتخابات‌ به شرح زیر می‌باشد:

موشن گرافیک معرفی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد

موشن گرافیک معرفی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد

موشن گرافیک معرفی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد

تاثیر کرونا بر کسب و کار زنان کارآفرین و سرپرست خانوار بررسی شد

تاثیر کرونا بر کسب و کار زنان کارآفرین و سرپرست خانوار بررسی شد

به همت واحد خواهران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نشست «کرونا و کسب و کارهای زنانه» با هدف «بررسی تاثیر کرونا بر کسب و کار زنان کارآفرین و زنان سرپرست خانوار» با حضور رئیس فراکسیون زنان مجلس برگزار شد.