کارایی تشکیلات در تربیت مادران آینده کشور

کارایی تشکیلات در تربیت مادران آینده کشور

دبیر فرهنگی اتحادیه جامعه اسلامی یکی از وظایف تشکیلات را پاسداری از ارزش‌های زنان به عنوان مادران آینده دانست.

برگزاری دوره تشکیلاتی خواهران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در تهران

برگزاری دوره تشکیلاتی خواهران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در تهران

مسئول واحد خواهران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: دوره تشکیلاتی خواهران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نهم و دهم آذر در تهران برگزار خواهد شد.

دانشجوی بیدار اجازه نفوذ نمی‌دهد

دانشجوی بیدار اجازه نفوذ نمی‌دهد

عضو کمیسیون سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: وقتی امام دستور ساخت هسته های مقاومت جهانی را دادند،قصد استفاده از ظرفیت مردم انقلابی را داشتند، دانشجوی بیدار اجازه نفوذ نمی دهد. ۱۳ آبان ایران را به قدرتی مقابل ابرقدرتی مثل آمریکا تبدیل کرد

چندرسانه ای