گویا آقایان پا را از کاپیتولاسیون محمدرضا ملعون فراتر گذاشته‌اند!

گویا آقایان پا را از کاپیتولاسیون محمدرضا ملعون فراتر گذاشته‌اند!

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در واکنش به خودتحریمی برخی نهادهای داخلی گفت: متاسفانه باید بگوییم که کار از لبخندهای قجری هم گذشته و مثل این چنین قراردادهای ننگین را مردم در زمان قاجار هم ندیده‌اند؛ گویا آقایان پا را از کاپیتولاسیون محمدرضا ملعون هم فراتر گذاشته‌اند.

هر جا که از نظر مردم و رای مردم فاصله بگیریم ضربه خواهیم خورد

هر جا که از نظر مردم و رای مردم فاصله بگیریم ضربه خواهیم خورد

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: نفت ثروت ملی و متعلق به ملت ایران است و مردم حق دارند بدانند که جناب زنگنه که سابقه خوبی در جریان قرارداد کرسنت ندارد، این بار چه خوابی برای ثروت ملی دیده، مردم به خوبی صلاح خود را می‌دانند و هر جا که از نظر مردم فاصله بگیریم ضربه خواهیم خورد.

چندرسانه ای