اعضای شورای مرکزی و هیئت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شدند

اعضای شورای مرکزی و هیئت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شدند

با عنایت به برگزاری بیست و سومین دوره انتخابات شورای مرکزی‌ و هیئت عالی نظارت‌ اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به صورت مجازی، نتایج پس از تائید انتخابات‌ به شرح زیر می‌باشد:

جزوه آشنایی با مباحث و مفاهیم پایه ای عرصه روابط بین الملل

جزوه آشنایی با مباحث و مفاهیم پایه ای عرصه روابط بین الملل

به همت واحد بین الملل اتحادیه جزوه آشنایی با مباحث و مفاهیم پایه ای عرصه روابط بین الملل، هم اکنون آماده استفاده اعضای جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور می باشد.

موشن گرافیک معرفی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد

موشن گرافیک معرفی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد

موشن گرافیک معرفی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد