جزوه روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین الملی

جزوه روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین الملی

به همت واحد بین الملل اتحادیه جزوه روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین الملی، هم اکنون آماده استفاده اعضای جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور می باشد.

دستگیری سرپرست حزب اسلام آذربایجان و چند نکته

دستگیری سرپرست حزب اسلام آذربایجان و چند نکته

امید است دولت آذربایجان با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی خود و دوراندیشی لازم به حقوق ملت مسلمان خود احترام قائل باشد و هوشیاری کامل خود را به خرج دهد تا در پازل دشمنان اسلام بازی نکند.

جزوه قواعد فقهی حاکم بر دیپلماسی اسلامی و تعاملات آنها

جزوه قواعد فقهی حاکم بر دیپلماسی اسلامی و تعاملات آنها

به همت واحد بین الملل اتحادیه جزوه قواعد فقهی حاکم بر دیپلماسی اسلامی و تعاملات آنها، هم اکنون آماده استفاده اعضای جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور می باشد.

چندرسانه ای