مسئولان واحدهای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شدند

مسئولان واحدهای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شدند

پس از برگزاری انتخابات شورای مرکزی مسئولان واحدهای اتحادیه مشخص شدند.

جزوه تحولات کشوهای غرب آسیا و شمال آفریقا

جزوه تحولات کشوهای غرب آسیا و شمال آفریقا

به همت واحد بین الملل اتحادیه جزوه تحولات کشوهای غرب آسیا و شمال آفریقا، هم اکنون آماده استفاده اعضای جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور می باشد.

چندرسانه ای