روحانی: مردم درباره موضوع واکسن کرونا نگران نباشند

روحانی: مردم درباره موضوع واکسن کرونا نگران نباشند

رئیس جمهور با بیان اینکه تلاش ما این است که نظرات دولت و مجلس در مورد بودجه به هم نزدیکتر شود، گفت: می‌خواهم خدمت مردم عزیز بگویم که نگرانی برای واکسن کرونا نداشته باشند.

چگونه مدافعان FATF برای اجرای خواست آمریکا واقعیت را تحریف می کنند؟

چگونه مدافعان FATF برای اجرای خواست آمریکا واقعیت را تحریف می کنند؟

با شروع دور جدید بررسی لوایح مرتبط با FATF، جریان و رسانه های همسو با آن دوباره به شیوه گذشته برای فریب افکار عمومی روی آورده اند. آنها در گام اول اقدام به سواستفاده و تحریف پاسخ رهبر انقلاب به درخواست دولت کردند.

گشایش مقطعی برجام

گشایش مقطعی برجام

قضایای دو سه روز اخیر به وضوح اثبات کرد که مهره همان حلقه فرادولتی در مجلس که اتفاقا دستگاه محاسباتیش در «مسائل مبنایی و اصلی» در ظاهر متضاد با دولت و ‌در باطن هماهنگ با دولت است، رییس مجلس است که از قضا از قرائن مشهود، کاندیدای قطعی و نهایی برخی کانونهای تاثیرگذار فضای سیاسی، در انتخابات ۱۴۰۰ است

چندرسانه ای