• دانشجوی بیدار اجازه نفوذ نمی‌دهددانشجوی بیدار اجازه نفوذ نمی‌دهد

    عضو کمیسیون سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: وقتی امام دستور ساخت هسته های مقاومت جهانی را دادند،قصد استفاده از ظرفیت مردم انقلابی را داشتند، دانشجوی بیدار اجازه نفوذ نمی دهد. ۱۳ آبان ایران را به قدرتی مقابل ابرقدرتی مثل آمریکا تبدیل کرد

آخرین مطالب

طراحی و اجرا: شبکه کیهان مهر © 2013 - نسخه 1.0.1