بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم

بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم

تشکل جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی قم ضمن محکوم کردن این اقدام خبیثانه،از دولت محترم ،وزارت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام ارگان های امنیتی پاسخ محکم و انتقام و مجازات سخت را خواستار است.

تریبون آزاد «اگر من رئیس دانشگاه بودم» در دانشگاه صنعتی قم برگزار شد

تریبون آزاد «اگر من رئیس دانشگاه بودم» در دانشگاه صنعتی قم برگزار شد

دبیر خواهران جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم گفت: : تریبون آزاد «اگر من رئیس دانشگاه بودم» به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم در این دانشگاه برگزار شد.

چندرسانه ای