• جزوه آموزشی فضای مجازیجزوه آموزشی فضای مجازی

    به همت واحد روابط عمومی اتحادیه جزوه آموزشی فضای مجازی که برگرفته از کارگاه منطقه ای اصفهان است، هم اکنون آماده استفاده اعضای جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور می باشد.

  • جزوه آموزش مطبوعاتجزوه آموزش مطبوعات

    به همت واحد روابط عمومی اتحادیه جزوه آموزش مطبوعات که اردیبشهت ماه 1397 تهیه شده بود پس از بازنویسی و تولید مجدد هم اکنون آماده استفاده اعضای جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور می باشد.

  • سینمای محور مقاومتسینمای محور مقاومت

  • اولین کارگاه تخصصی آموزشی مدیران روابط عمومی برگزار می‌شود اولین کارگاه تخصصی آموزشی مدیران روابط عمومی برگزار می‌شود

    دبیر واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از برگزاری اولین کارگاه تخصصی آموزشی برای مدیران روابط عمومی دفاتر این اتحادیه خبر داد.

آخرین مطالب

طراحی و اجرا: شبکه کیهان مهر © 2013 - نسخه 1.0.1