هدف اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کادرسازی برای انقلاب است

هدف اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کادرسازی برای انقلاب است

قسمت سوم از سلسله جلسات معارفه، با حضور اعضا شورای مرکزی جدید اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.

مستند «آسوده بخواب کوروش» توسط جامعه اسلامی دانشجویان اکران و نقد می‌شود

مستند «آسوده بخواب کوروش» توسط جامعه اسلامی دانشجویان اکران و نقد می‌شود

دبیر واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: به همت واحد روابط عمومی این اتحادیه نشست اکران و نقد و بررسی مستند «آسوده بخواب کوروش» برگزار می‌شود.

 شماره بیست و سوم نشریه هم شاگردی منتشر شد

شماره بیست و سوم نشریه هم شاگردی منتشر شد

به همت واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان بیست و سومین شماره نشریه هم شاگردی منتشر شد.