سومین شماره نشریه هم شاگردی دیپلماتیک منتشر شد

سومین شماره نشریه هم شاگردی دیپلماتیک منتشر شد

به همت واحد بین الملل و واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سومین شماره نشریه هم شاگردی دیپلماتیک منتشر شد.

جزوه سواد رسانه ای

جزوه سواد رسانه ای

به همت واحد روابط عمومی اتحادیه جزوه سواد رسانه ای، هم اکنون آماده استفاده اعضای جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور می باشد.

ویژه نامه 13 آبان نشریه هم شاگردی منتشر شد

ویژه نامه 13 آبان نشریه هم شاگردی منتشر شد

به همت واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ویژه نامه 13 آبان هم شاگردی منتشر شد.