برگزیدگان بخش های مختلف چهارمین دوره جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اعلام شد

برگزیدگان بخش های مختلف چهارمین دوره جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اعلام شد

به گزارش دبیرخانه چهارمین دوره جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان پس از برگزاری اختتامیه همزمان با بیست و دومین کنگره سراسری اتحادیه در مشهد مقدس برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره به شرح زیر اعلام گردید

نامزد‌های جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شدند

نامزد‌های جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شدند

مسئول روابط عمومی جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: هم‌زمان با روز خبرنگار نامزد‌های چهارمین دوره جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شد.

جزوه آموزشی روابط عمومی

جزوه آموزشی روابط عمومی

به همت واحد روابط عمومی اتحادیه جزوه آموزشی روابط عمومی که برگرفته از کارگاه منطقه ای زاهدان است، هم اکنون آماده استفاده اعضای جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور می باشد.