برگزاری دوره تخصصی مرات۲

برگزاری دوره تخصصی مرات۲

دوره تخصصی مرآت ۲ با هدف آموزش طراحی حرفه ای پوستر به صورت مجازی برگزار خوهد شد.

فراز و فرود فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها در دوران کرونا

فراز و فرود فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها در دوران کرونا

در حالی که کرونا فعالیت جریان‌های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌ها را تهدید می‌کرد اما اکنون فعالان دانشجویی و فرهنگی با حضور در فضای مجازی در پی یافتن راهی برای ارتباط گیری با دانشجویان هستند.

مطالبه گری تخصصی ادامه دارد /سربازی اختیاری مطالبه ی همه ی جوانان است.

مطالبه گری تخصصی ادامه دارد /سربازی اختیاری مطالبه ی همه ی جوانان است.

سربازی اجباری دیگر در دنیا منسوخ شده است و اختیاری شدن سربازی یک مطالبه عمومی است.