فراز و فرود فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها در دوران کرونا

فراز و فرود فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها در دوران کرونا

در حالی که کرونا فعالیت جریان‌های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌ها را تهدید می‌کرد اما اکنون فعالان دانشجویی و فرهنگی با حضور در فضای مجازی در پی یافتن راهی برای ارتباط گیری با دانشجویان هستند.

مطالبه گری تخصصی ادامه دارد /سربازی اختیاری مطالبه ی همه ی جوانان است.

مطالبه گری تخصصی ادامه دارد /سربازی اختیاری مطالبه ی همه ی جوانان است.

سربازی اجباری دیگر در دنیا منسوخ شده است و اختیاری شدن سربازی یک مطالبه عمومی است.

دوره تخصصی مرآت برگزار می شود/شرکت برای عموم دانشجویان آزاد است

دوره تخصصی مرآت برگزار می شود/شرکت برای عموم دانشجویان آزاد است

به همت واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان دوره تخصصی مرآت برگزار می گردد.این دوره در سه مرحله تخصصی برگزار خواهد شد. در انتخاب اساتید سعی شده است از اساتید به نام و مجرب استفاده شود.