گزیده ای از مطالب ارائه شده در همایش فنون رسانه

گزیده ای از مطالب ارائه شده در همایش فنون رسانه

به همت واحد روابط عمومی اتحادیه گزیده ای از مطالب ارائه شده در همایش فنون رسانه ، هم اکنون آماده استفاده اعضای جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور می باشد.

قدردانی جامعه اسلامی دانشجویان بابت پیام رهبر انقلاب

قدردانی جامعه اسلامی دانشجویان بابت پیام رهبر انقلاب

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از توجه رهبر انقلاب اسلامی به این اتحادیه قدردانی کردند.

قرائت پیام مقام معظم رهبری در مراسم گرامیداشت تاسیس اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

قرائت پیام مقام معظم رهبری در مراسم گرامیداشت تاسیس اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

قرائت پیام مقام معظم رهبری در مراسم گرامیداشت سی امین سالگرد تاسیس اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان