چهارمین شماره نشریه هم شاگردی دیپلماتیک منتشر شد

چهارمین شماره نشریه هم شاگردی دیپلماتیک منتشر شد

به همت واحد بین الملل و واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان چهارمین شماره نشریه هم شاگردی دیپلماتیک منتشر شد.

ویژه نامه گرامیداشت سی امین سالگرد تاسیس اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد

ویژه نامه گرامیداشت سی امین سالگرد تاسیس اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد

به همت واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ویژه نامه گرامیداشت سی امین سالگرد تاسیس اتحادیه منتشر شد.

شماره بیست و پنجم نشریه هم شاگردی منتشر شد

شماره بیست و پنجم نشریه هم شاگردی منتشر شد

به همت واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان شماره بیست و پنجم شماره نشریه هم شاگردی در سه فصل رسانه، سیاسی و فرهنگی منتشر شد.