سخنرانی دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در محضر رهبر معظم انقلاب

سخنرانی دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در محضر رهبر معظم انقلاب

دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: دولت گام دومی با رویکرد انقلابی و ضد فساد که سابقه‌ این امر را در رزومه‌ خود داشته باشد، دوای درد این روز‌های کشور است.

برگزاری حلقه وصل فرهنگی _سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

برگزاری حلقه وصل فرهنگی _سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

به همت واحد سیاسی و فرهنگی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان "حلقه وصل تحلیل بیانات فرهنگی سیاسی" برگزار می‌شود.