برگزاری حلقه وصل فرهنگی _سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

برگزاری حلقه وصل فرهنگی _سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

به همت واحد سیاسی و فرهنگی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان "حلقه وصل تحلیل بیانات فرهنگی سیاسی" برگزار می‌شود.

با تصویب طرحی سه فوریتی به سهولت تعرض به تأسیسات و دانشمندان کشور پایان دهیید

با تصویب طرحی سه فوریتی به سهولت تعرض به تأسیسات و دانشمندان کشور پایان دهیید

بیش از 60 دفتر تشکل دانشجویی جامعه اسلامی دانشجویان بهمراه سایر تشکل های انقلابی دانشگاه‌های کشور طی نامه‌ای از نمایندگان مجلس خواستند تا با تصویب طرحی سه فوریتی به سهولت تعرض به تأسیسات و دانشمندان کشور پایان دهند.

۱۳ آبان روز استواری ملت ایران در مقابل ترفندهای استکبار جهانی است

۱۳ آبان روز استواری ملت ایران در مقابل ترفندهای استکبار جهانی است

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اعلام کرد: ۱۳ آبان روز استواری ملت ایران در مقابل ترفندهای استکبار جهانی است و جوانان و دانشجویان انقلابی، راهی را که اسلاف ولایت‌مدار در سال‌های پیش با اقتدار آغاز کرده، با قوت و قدرت بیشتر ادامه خواهند داد.