حضور روحانی در دانشگاه تهران بدون اختصاص تریبون به اتحادیه‌های دانشجویی رسمیت ندارد

حضور روحانی در دانشگاه تهران بدون اختصاص تریبون به اتحادیه‌های دانشجویی رسمیت ندارد

دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: رئیس جمهور طاقت شنیدن صدای مخالفان و دانشجویان انقلابی را ندارد و به همین دلیل در مراسم آغاز سال تحصیلی تریبونی به دانشجویان نمی‌دهد.

بازتاب فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی در سطح دانشگاه‌ها کم شده است

بازتاب فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی در سطح دانشگاه‌ها کم شده است

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر بازتاب فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی در سطح دانشگاه‌ها کم شده و این موضوع مهمترین معضل پیش‌روی تشکل‌های اسلامی است.

دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ایران باید فعال‌تر باشد

دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ایران باید فعال‌تر باشد

دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: دیپلماسی اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام باید بسیار فعالانه‌تر باشد.