انتخابات پرشور زمینه ساز حل مشکلات اقتصادی است

انتخابات پرشور زمینه ساز حل مشکلات اقتصادی است

دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: انتخابات پرشور زمینه ساز حل مشکلات اقتصادی است.

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان لیست مستقل در تهران ارائه می‌دهد

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان لیست مستقل در تهران ارائه می‌دهد

از ویژگی‌های مهم یک نماینده مطلوب برای مجلس شورای اسلامی با توجه به نوع وظایف، شجاعت و آزادگی در اظهارنظر، تصمیم‌گیری و رای دادن است.

لیست مستقل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان‌ برای حوزه انتخابیه تهران منتشر شد

لیست مستقل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان‌ برای حوزه انتخابیه تهران منتشر شد

دبیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: تصمیم بر این شد که اتحادیه در تهران، لیست مستقل ارائه دهد و شعار لیست ما مجلس جوان و کارآمد در گام دوم انقلاب است.