فعالیت در فضای شیوع کرونا تهدیدی است که باید تبدیل به فرصت گردد

فعالیت در فضای شیوع کرونا تهدیدی است که باید تبدیل به فرصت گردد

دبیر تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان گفت: انتخابات اکثریت دفاتر را به صورت مجازی برگزار کردیم؛ انتخابات مجازی یک زیرساختی لازم دارد که ما آن را از وزارتین درخواست کردیم؛ اما متاسفانه تا الان اقدامی صورت نگرفته است.

توحید تقی زاده دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان شد

توحید تقی زاده دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان شد

با عنایت به برگزاری اولین جلسه شورای مرکزي اتحادیه جامعه اسلامی دانشجويان، توحید تقی زاده که پیش از اين دبیر واحد تشکیلات و امور شهرستان‌های اتحادیه‌ بود، دبیرکل جدید اتحادیه‌ شد. طی روزهای آینده نیز دیگر مسئولین اتحادیه مشخص خواهند شد.

اعضای شورای مرکزی و هیئت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شدند

اعضای شورای مرکزی و هیئت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شدند

با عنایت به برگزاری بیست و سومین دوره انتخابات شورای مرکزی‌ و هیئت عالی نظارت‌ اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به صورت مجازی، نتایج پس از تائید انتخابات‌ به شرح زیر می‌باشد: