دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب/ زادمهر: نهادهای خدمت رسان به محرومین تجمیع شوند

دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب/ زادمهر: نهادهای خدمت رسان به محرومین تجمیع شوند

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: نهادهای خدمت رسان به محرومین یا تجمیع شوند یا تقسیم کاری اصولی میانشان ایجاد شود.

برگزاری طرح جلسات مجازی با مسئولان توسط جامعه اسلامی دانشجویان

برگزاری طرح جلسات مجازی با مسئولان توسط جامعه اسلامی دانشجویان

دبیر تشکیلات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: با شیوع ویروس کرونا در کشور و لغو مجامع و برنامه های این اتحادیه، طرح جلسات مجازی با مسئولان را از ابتدای فروردین ماه 1399 آغاز کرده ایم.

جزئیات برگزاری طرح مطالعاتی شهید علم الهدی جامعه اسلامی دانشجویان

جزئیات برگزاری طرح مطالعاتی شهید علم الهدی جامعه اسلامی دانشجویان

مطالعه عامل پیشرفت می شود و باعث درک صحیح مطالعه گر از شرایط پیرامونی خود می گردد. حال با شرایط کنونی کشور و شیوع ویروس کرونا، مطالعه بهترین راه برای در خانه ماندن و کنترل این ویروس می باشد.

چندرسانه ای