اطلاعیه ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان

اطلاعیه ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان

ثبت نام کاندیداهای هیئت عالی نظارت ، کمیسیون تشکیلات و هیئت رئیسه در مجمع مهر ، از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 13 مهر ماه 1399 لغایت ساعت 20 روز پنج شنبه 17 مهر 1399 انجام خواهد گردید.

فعالیت در فضای شیوع کرونا تهدیدی است که باید تبدیل به فرصت گردد

فعالیت در فضای شیوع کرونا تهدیدی است که باید تبدیل به فرصت گردد

دبیر تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان گفت: انتخابات اکثریت دفاتر را به صورت مجازی برگزار کردیم؛ انتخابات مجازی یک زیرساختی لازم دارد که ما آن را از وزارتین درخواست کردیم؛ اما متاسفانه تا الان اقدامی صورت نگرفته است.

توحید تقی زاده دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان شد

توحید تقی زاده دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان شد

با عنایت به برگزاری اولین جلسه شورای مرکزي اتحادیه جامعه اسلامی دانشجويان، توحید تقی زاده که پیش از اين دبیر واحد تشکیلات و امور شهرستان‌های اتحادیه‌ بود، دبیرکل جدید اتحادیه‌ شد. طی روزهای آینده نیز دیگر مسئولین اتحادیه مشخص خواهند شد.