به جای شانتاژ رفع حصر خانگی به فکر رفع حصر تباهی و سیاه نمایی باشید

به جای شانتاژ رفع حصر خانگی به فکر رفع حصر تباهی و سیاه نمایی باشید

به جای شانتاژ رفع حصر خانگی و منحرف کردن افکار به فکر رفع حصر تباهی و سیاه نمایی خود باشید چرا که هر کجا پای براندازی، مداخله گری بیگانگان و ارتباط با سرویس‌های خارجی است نام یکی از اصلاح طلبان می‌درخشد.

 گفت‌و‌گوی آزاد، آرزویی است که برخی مسئولان دانشگاهی آن را بر باد داده‌اند

گفت‌و‌گوی آزاد، آرزویی است که برخی مسئولان دانشگاهی آن را بر باد داده‌اند

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: ایجاد یک فضای بحث و گفت‌و‌گوی آزاد در چارچوب منطق و عقلانیت آرزویی است که مسئولان، آن را بر باد داده‌اند؛ البته مسئولان فعلی دولت از نقد کارنامه خود نیز فرار می‌کنند.

 آقایان به سند حقوق شهروندی خودشان هم پایبند نیستند

آقایان به سند حقوق شهروندی خودشان هم پایبند نیستند

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: هنوز مهر حقوق شهروندی خشک نشده، عده‌ای علیه حقوق شهروندی اقدام می کنند؛ اگر مناظره‌ها به شکل تولیدی پخش شود، بخش حقوق مخاطب نادیده گرفته خواهد شد.

چندرسانه ای