محدود کردن دانشجو و تشکل‌های انقلابی نوعی از استکبار داخلی است

محدود کردن دانشجو و تشکل‌های انقلابی نوعی از استکبار داخلی است

دبیر تشکل جامعه اسلامی دانشگاه ارومیه گفت: محدود کردن دانشجو و تشکل‌های انقلابی با هر نوع اقدام نوعی از استکبار داخلی و ظلمی است در حق دانشجویان ارزشی که با وجود مشکلات تمام در دانشگاه روحیه انقلابی خود را حفظ کرده‌‌اند.

استکبارستیزی در روحیه دولت نمی‌گنجد

استکبارستیزی در روحیه دولت نمی‌گنجد

دبیر تشکل جامعه اسلامی دانشگاه ارومیه گفت: وقتی در دانشگاهی تریبون‌های آزاد در داخل کلاس‌هاي درس و در جای بسته برگزار شود تا به ظن خودشان صدای دانشجو را محدود کنند تا به عموم ملت نرسد، نشان دهنده این است که استکبارستیزی در روحیه دولت نمی‌گنجد

چندرسانه ای