وقت آن رسیده دولت بجای توهین به منتقدان عملکردش را ارائه کند

وقت آن رسیده دولت بجای توهین به منتقدان عملکردش را ارائه کند

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران گفت: دیگر وقت آن رسیده که دولت به جای توهین به منتقدان، نگاهی به شعارها و عده‌های انتخاباتی سال 92 خود بیندازد و بررسی کند که دقیقا به کدام یک از این شعارها عمل کرده است.

گرامیداشت شهید آیت‌الله بهشتی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

گرامیداشت شهید آیت‌الله بهشتی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

سلسله جلسات بنیان مرصوص با گرامیداشت شهید آیت‌الله بهشتی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

 برگزاری نشست بررسی جایگاه امنیت ملی در بستر تحولات سیاسی در دانشگاه تهران

برگزاری نشست بررسی جایگاه امنیت ملی در بستر تحولات سیاسی در دانشگاه تهران

نشست بررسی نقش و جایگاه امنیت ملی در بستر تحولات سیاسی با نگاه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۰ اسفند توسط جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

چندرسانه ای