منفعت پروژه دلم عالم همچون هفت باغ به مذاق برخی خوش آمده!

منفعت پروژه دلم عالم همچون هفت باغ به مذاق برخی خوش آمده!

مسئول سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان در خصوص اجرایی شدن پروژه دل عالم در این استان گفت: منفعت و تجربه پروژه هفت باغ به مذاق برخی آقایان شیرین آمده که حال به دنبال دل عالم هستند.

خیال شکست‌ناپذیری آمریکا خطایی بزرگ است

خیال شکست‌ناپذیری آمریکا خطایی بزرگ است

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج) با صدور بیانیه ای در خصوص ۱۳ آبان اعلام کرد: ملت ایران با حضوری پرشور توأم با بصیرت و آگاهی خود، در این روز ضربه مهلک دیگری بر پیکر متعفن استکبار و مستکبران عالم خواهد نواخت و اثبات خواهند کرد که خیال شکست‌ناپذیری آمریکا خطایی بزرگ است.