پیشینه تاریخی آمریکا با کثیف‌ترین وقایع طول تاریخ بشریت گره خورده است

پیشینه تاریخی آمریکا با کثیف‌ترین وقایع طول تاریخ بشریت گره خورده است

فعال دانشجویی دانشگاه زنجان با اشاره به هفته استکبارستیزی، دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی را ریشه‌ای خواند و گفت: پیشینه تاریخی آمریکا با کثیف‌ترین وقایع طول تاریخ بشریت گره خورده است.

استاندار جدید با دلسوزی و همانند یک فرد بومی به رفع مشکلات مردم اقدام کند

استاندار جدید با دلسوزی و همانند یک فرد بومی به رفع مشکلات مردم اقدام کند

دبیرتشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان گفت: امیدواریم که استاندار جدید زنجان در مدت حضور خود در زنجان، ابتدا مشکلات استان را به خوبی شناسایی کنند و با دلسوزی همچون یک فرد زنجانی، به رفع مشکلات مردم اقدام کنند.

چندرسانه ای