کد خبر : 1024

تاریخ انتشار : 1395/08/21 15:05

به همت واحد فرهنگی اتحادیه:

برگزاری همایش «انسان متعالی، جامعه اسلامی» در دانشگاه الزهرا

  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/29.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/30.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/31.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/32.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/33.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/34.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/35.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/36.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
  •    -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/37.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="">دانلود تصویر</a>
نظرات


طراحی و اجرا: شبکه کیهان مهر © 2013 - نسخه 1.0.1