کد خبر : 1129

تاریخ انتشار : 1395/11/28 15:24

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زابل

دومین سخنرانی نماینده جامعه اسلامی دانشجویان پیش از خطبه های نمازجمعه شهرستان زابل

حسن شهریاری دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زابل به عنوان سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه شهرستان زابل این هفته مورخ 95/11/29 به ایراد بیانات خود خواهد پرداخت

حسن شهریاری دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زابل به عنوان سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه شهرستان زابل این هفته مورخ 95/11/29 به ایراد بیانات خود خواهد پرداخت
نظرات

طراحی و اجرا: شبکه کیهان مهر © 2013 - نسخه 1.0.1