کدخبر - 11681395/12/26 20:54
علی شریفی جاوید

شورا و بیداری

و امرهم شورا بینهم

دمکراسی درنظام جمهوری اسلامی،یعنی حکومتی برآمده از خواست مردم ، که مسئولین آن توسط خود مردم انتخاب می شوند. در جمهوری اسلامی برای چهار نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات برگزار می شود.
نهایت دمکراسی و ایمان به رای مردم انجاست که چهار نهاد ذکر شده برآمده از انتخاب مردم هستند و شوراهای اسلامی شهر و روستا در این میان در قانون اساسی از شرایط ویژه ای برخورداراست که جایگاه وزن آرای مردم را در بین خواص و مسئولین کشور نشان می دهد که در ادامه به اختصار به آن اشاره خواهم کرد. 
در قانون اساسی برای احراز و یا تایید صلاحیت نامزد های هر نهاد انتخابی به جز شورا های شهر و روستا هرکدام شرایط ویژه ای دارند. رئیس جمهور باید رجل سیاسی باشد، اعضای مجلس خبرگان باید دارای رتبه اجتهاد باشند و نمایندگان مجلس نیز باید سابقه مدیریتی و سیاسی داشته باشند تا بتوانند از سوی مردم انتخاب شوند، اما اعضای شوراهای شهر و روستا مردم عادی اند که تصمیم می گیرند در سرنوشت شهر و روستای محل  زندگی خود تاثیر بگذارند.

شوراهای شهر و روستا نمادی  از یک نظام تماما مردمی است.  برای همه  نهادها دیگر داشتن پیشینه سیاسی و مدیریتی لازم است اما اعضای شوراها مردم عادی ای هستند که از سوی همشهری ها و هم ولایتی های  خود برای اداره بهتر شهر و روستای  خود انتخاب می شوند.
این امر علاوه براینکه نشان دهنده اهمییت مردم عادی و اعتماد نظام جمهوری اسلامی به مردم است،مردم عادی نیزمی توانند وارد سازوکار تصمیم گیری شوند و از این راه  با مشکلات موجود و دغدغه های مسئولین برای حل آن آشنا شوند که این مسئله سبب می شود مردم درک صحیحی از مشکلات کشور به دست آورند و این خود باعث می شود مردم اعتماد بیش از پیش به نظام جمهوری اسلامی پیدا  کنند و نتیجه آن انشاءالله به حضور حداکثری مردم که ولی نعمتان، مسئولین هستند می انجامد. شوراها وظایف و اختیاراتی دارند که به برخی از آنها اشاره می کنم تا هم نامزد های انتخابات بدانند که باید برای آن برنامه داشته باشند و هم سایر مردم آگاه باشند که باید به چه کسانی و با چه معیار هایی و شعار هایی رای بدهند. گاهی مردم اگر ندانند نماینده ی آنان چه وظایفی دارد براساس تفکرات قبیله ای یا شناخت نسبی به افراد خاص از حق خود می گذرند و فقط به آنان رای میدهند. اما اگر نامزد ها بدانند وظایفشان چیست؟ و مردم بدانند حقوقشان چیست؟ یقینا اولا صالحین بیشتری کاندید خواهند شد ، دوما مردم صالحین را بهتر شناسایی خواهند کرد.

ازجمله وظایف شوراها: 
-انتخاب شهردار برای مدت چهار سال (مهم ترین وظیفه از نظر من)
-
بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح هاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های كاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط.
-
نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
-
برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
-
اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
-
نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
-
تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
-
نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.
می بینیم شورای شهرمسئولیت بسیاری در قبال شهرداری ها بر عهده دارد چراکه مصوبات شهرداری را تصویب کرده و نظارت کاملی نیز بر فعالیت آن دارد. بنابراین شهرداران در ارتباط کامل با شوراها می باشند. پس مهم ترین برنامه ی نامزد های انتخابات شورا باید انتخاب شهردار باشد . آن هم شهرداری با صلاحیت!!!

امیدوارم سال آینده که باید سال رشد سیاسی و بصیرتی مردم باشد، در وحله اول مشارکتی حداکثری در انتخابات داشته باشیم و همچنین با انتخاب اشخاص صالح و مدیر و مدبر هم برای شورای شهر و هم ریاست جمهوری شرایط حرکت رو به پیشرفت انقلاب اسلامی و ایجاد سیستان آباد و سرافراز را فراهم کنیم.

و السلام علی من اتبع الهدی

علی شریفی جاوید

 دانشجوی ترم 7 کارشناسی دانشگاه زابل


نظرات
برگزیده ها
    آخرین اخبار بیشترین بازدید