کدخبر - 13541396/12/15 21:03
دانشگاه فرهنگیان اصفهان

برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی

پس از برگزاری انتخابات شورای مرکزی تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اصفهان و برگزاری جلسه اول این شورا مسئولیت های افراد مشخص شد
پس از برگزاری انتخابات شورای مرکزی تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اصفهان و برگزاری جلسه اول این شورا مسئولیت های افراد مشخص شد :

دبیر : علی آقنوت
دانشجوی رشته ی دبیری فیزیک

واحد تشکیلات :
سجاد هدایتی اصل
دانشجوی رشته ی دبیری فیزیک

علی شفیعی
دانشجوی رشته ی دبیری فیزیک

واحد سیاسی :
رضا کرمی
دانشجوی رشته ی دبیری فیزیک

صادق محمدی
دانشجوی رشته ی دبیری زیست

واحد فرهنگی :
بهنام بستام
دانشجوی رشته ی دبیری زیست شناسی

محمد حسن عابدی
دانشجوی رشته ی آموزش ابتدایی

واحد روابط عمومی :
سید محمد مهدی حسینی پور
دانشجوی رشته‌ ی آموزش ابتدایی

علی سلطانی نژاد
دانشجوی رشته ی دبیری فیزیک


روابط عمومی
جامعه اسلامی دانشجویان
دانشگاه فرهنگیان اصفهان
نظرات
برگزیده ها
    آخرین اخبار بیشترین بازدید