کد خبر : 1412

تاریخ انتشار : 1397/05/01 15:43

دهقان دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا

نمی گذاریم اجنبی های حریص بی شرمانه وارد دانشگاه های ما بشوند

خطاب به اجنبی های حریص خواهیم گفت که فراموش نکنند مادانشجویان از نسل بزرگ نیا ها،قندچی ها وشریعت رضوی ها هستیم بدانیدلازم باشد از جانمان هم برای حفظ همه ارمان هایمان خواهیم گذشت
بسم الله الرحمن الرحیم

اگردین ندارید لااقل ازاده باشید(امام حسین(ع))
روزهایی که شعارانرژی هسته ای حق مسلم ماست را سرمیدادیم ،دشمنان همیشگی ما درصددآن برآمدند که حق را ازما بستانندوبه لطف برخی مسئولین وورود به برجام این کاررا انجام دادند.رفته رفته این دشمنان بی چشم و روترشده وقصد دخالت درهمه مسائل ما را کرده اند.
چندیست که خبربازرسی ماموران اژانس بین المللی انرژی اتمی از مراکزعلمی به گوش ما میرسد،حالاگوییم انها خودرا نخودهرآشی میکنند،مسئولین محترمی که درجریان این مسائل بوده ولی قدرت طلبی ودنیا عقلوهوش رااز سرشان برده است چرا اجازه چنین کاری را داده وهیچ اقدامی انجام نمیدهند؟؟
مسئولین محترم ،لازم به ذکراست که یاداورشویم اگربا این گونه مسائل که دخالت درمراکز علمی واهانت به دانشجویان این مرزو بوم است برخوردجدی صورت نگیرد علاوه براینکه ما دانشجویان به صورت اتش به اختیار ،خود،وارد عمل میشویم مطمئن باشید تاریخ این اعمال ذلت اور و وطن فروشانه را ثبت کرده وبرای ایندگان خیانت کارانی بیش باقی نخواهیدماند.
مسئولینی که حتی یک روز رابرای دانشجووشنیدن مطالباتش اختصاص نمیدهید،میتوانیم ازشما بخواهیم پایتان را از گلیمتان دراز تر نکنیدوبگذارید دانشجوجماعت همین روند خودش را ادامه دهد؟؟؟
سایربندهای برجام چه گلی به سر ما زد که حال مواردی که حتی در ان ذکر نشده قراراست برای ما تعیین و تکلیف کند؟؟؟
این روندی که اینان پیش گرفته اند با امنیت ملی در تضاداست ودانشمندان این کشور را درکمین خطرقرارمیدهدوااین بازرسی دیپلماسی ذلتی بیش نخواهدبود.
ودرسخن اخرمان،خطاب به اجنبی های حریص خواهیم گفت که فراموش نکنند مادانشجویان از نسل بزرگ نیا ها،قندچی ها وشریعت رضوی ها هستیم همان هایی که ۱۶ اذررا در تاریخ با خون سرخشان ماندگارکردندتا بفهمانند دانشجوزیربارذلت نمیرود،و نخواهیم گذاشت بی شرمانه وارد حریم خصوصی ما شویدوبرای ما تصمیم گیری نمایید .ما با شعار استقلال ازادی جمهوری اسلامی این انقلاب را به لطف ایزد منان به بعثت رساندیم پس بدانیدلازم باشد از جانمان هم برای حفظ همه ارمان هایمان خواهیم گذشت.

روابط عمومی
جامعه اسلامی دانشجویان
دانشگاه الزهرا
نظرات


طراحی و اجرا: شبکه کیهان مهر © 2013 - نسخه 1.0.1