کد خبر : 1493

تاریخ انتشار : 1397/07/30 11:10

گزارش تصویری

نشست خبری «جوانگرایی در تحقق دولت اسلامی-جامعه اسلامی»

گزارش تصویری نشست خبری «جوانگرایی در تحقق دولت اسلامی-جامعه اسلامی» که در تاریخ 1397/7/28 در محل دفتر مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد.
گزارش تصویری نشست خبری «جوانگرایی در تحقق دولت اسلامی-جامعه اسلامی» که در تاریخ 1397/7/28 در محل دفتر مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد.

واحد روابط عمومی
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

نظرات


طراحی و اجرا: شبکه کیهان مهر © 2013 - نسخه 1.0.1