کدخبر - 329901400/02/02 00:13
روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

برگزاری مجمع ماهانه(فروردین)، انتخابات کمیسیون تشکیلات ،هیئت نظارت و هیئت رئیسه اتحادیه جامعه اسلامی

مجمع فروردین ماه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و همزمان با آن انتخابات کمیسیون تشکیلات ،هیئت نظارت و هیئت رئیسه این اتحادیه به صورت مجازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور و شیوع گسترده ویروس منحوس کرونا مجمع فروردین ماه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و همزمان با آن انتخابات کمسیون تشکیلات، هیئت نظارت و هیئت رئیسه این اتحادیه به صورت مجازی برگزار شد.

در این انتخابات آقایان میلاد هاشمی از دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت اهواز، محمد ناصری از دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، محمد مهدی احمدی از دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه به عنوان کمسیون تشکیلات و امور شهرستان های اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان انتخاب شدند.

همچنین آقایان سجاد مرتضی پور از دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان، علی جهرمی از دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان هیئت نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان انتخاب شدند.

آقایان عباس نظری از دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، محمدرضا ضیاءآبادی از دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان به عنوان هیئت رئیسه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان انتخاب شدند./انتهای پیام
روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی 
نظرات
برگزیده ها
    آخرین اخبار بیشترین بازدید