کد خبر : 3655

تاریخ انتشار : 1398/02/04 00:12

دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده صنعت و معدن خاش دانشگاه سیستان و بلوچستان تاسیس شد

همزمان با افتتاح دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده صنعت و معدن خاش دانشگاه سیستان و بلوچستان ، مراسم معارفه در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
همزمان با افتتاح دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده صنعت و معدن خاش دانشگاه سیستان و بلوچستان ، مراسم معارفه در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار و توسط نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه حکم آقای طالب الدینی جهت دبیری دفتر به ایشان داده اهداء شد.روابط عمومی
جامعه اسلامی دانشجویان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
نظرات


طراحی و اجرا: شبکه کیهان مهر © 2013 - نسخه 1.0.1