کدخبر - 66931398/04/19 17:36

تابلوی «حقارت سربازان انگلیسی»

این تابلو که حاوی تصاویری از دستگیری نیروهای انگلیسی در آبهای ساحلی ایران بود توسط واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان رونمایی و به سفارت انگلستان ارسال شد.
این تابلو که حاوی تصاویری از دستگیری نیروهای انگلیسی در آبهای ساحلی ایران بود توسط واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان رونمایی و به سفارت انگلستان ارسال شد.

واحد روابط عمومی 
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
نظرات
برگزیده ها
    آخرین اخبار بیشترین بازدید