کد خبر : 953

تاریخ انتشار : 1395/08/26 13:12

دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری

سخنرانی حسین زینلیان بروجنی دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان


نظرات


طراحی و اجرا: شبکه کیهان مهر © 2013 - نسخه 1.0.1