آخرین اخبار

بایگانی‌های گلستان - جامعه اسلامی دانشجویان

تحریف پایه‌های بنیادین انقلاب اسلامی برای پیشبرد اهداف سیاسی است!
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گلستان:

تحریف پایه‌های بنیادین انقلاب اسلامی برای پیشبرد اهداف سیاسی است!