آخرین اخبار

بایگانی‌های فرهنگی - صفحه ۴ از ۴ - جامعه اسلامی دانشجویان

اردوی فرهنگی-تربیتی از دانشگاه تا دانشگاه
به همت واحد فرهنگی اتحادیه:

اردوی فرهنگی-تربیتی از دانشگاه تا دانشگاه

اولین سرود اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد
به همت واحد فرهنگی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان :

اولین سرود اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان منتشر شد

باید محتواهای جدیدی در قالب هنری ارائه داده شود.
دبیر فرهنگی اتحادیه جامعه اسلامی گفت:

باید محتواهای جدیدی در قالب هنری ارائه داده شود.

برگزاری همایش «انسان متعالی، جامعه اسلامی»
دومین مجمع نمایندگان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

برگزاری همایش «انسان متعالی، جامعه اسلامی»