آخرین اخبار

بایگانی‌های خواهران - صفحه ۳ از ۴ - جامعه اسلامی دانشجویان

نباید با تحلیل‌های غلط دانشجو را بریده از معنویت بدانیم
مسئول واحد خواهران جامعه اسلامی دانشگاه تهران:

نباید با تحلیل‌های غلط دانشجو را بریده از معنویت بدانیم

برخی با دشمنی با انقلاب ورق را به نفع انقلاب بر می‌گردانند
ضو کمیسیون روابط بین الملل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت:

برخی با دشمنی با انقلاب ورق را به نفع انقلاب بر می‌گردانند