آخرین اخبار

بایگانی‌های خواهران - صفحه ۴ از ۴ - جامعه اسلامی دانشجویان

دانشجوی بیدار اجازه نفوذ نمی‌دهد
عضو کمیسیون سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت:

دانشجوی بیدار اجازه نفوذ نمی‌دهد

مذاکره با آمریکا عایدی برای کشور ندارد
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران گفت:

مذاکره با آمریکا عایدی برای کشور ندارد

تفاهم با FATF حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است
دبیر واحد خواهران جامعه اسلامی دانشگاه کاشان گفت:

تفاهم با FATF حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است