آخرین اخبار

بایگانی‌های روابط عمومی - صفحه ۲ از ۱۴ - جامعه اسلامی دانشجویان

برگزاری دوره تخصصی مرات۲
روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

برگزاری دوره تخصصی مرات۲

دوره تخصصی مرآت برگزار می شود/شرکت برای عموم دانشجویان آزاد است
روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

دوره تخصصی مرآت برگزار می شود/شرکت برای عموم دانشجویان آزاد است

یک انتصاب در جامعه اسلامی دانشجویان
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

یک انتصاب در جامعه اسلامی دانشجویان