آخرین اخبار

بایگانی‌های روابط عمومی - صفحه ۸ از ۱۶ - جامعه اسلامی دانشجویان

می خواهند حق رأی نشریات انقلابی را حذف کنند
در میزگرد ریشه یابی تعویق زمان انتخابات شورای ناظر بر نشریات وزارت علوم مطرح شد؛

می خواهند حق رأی نشریات انقلابی را حذف کنند