آخرین اخبار

بایگانی‌های سیاسی - صفحه ۸ از ۳۱ - جامعه اسلامی دانشجویان

زادمهر: منافقان بدانند لحظه‌ای از دستورات مولایمان کوتاه نخواهیم آمد
زادمهر در مراسم ۳۰ سالگی تاسیس جامعه اسلامی دانشجویان؛

زادمهر: منافقان بدانند لحظه‌ای از دستورات مولایمان کوتاه نخواهیم آمد