آخرین اخبار

بایگانی‌های تشکیلات - صفحه ۵ از ۷ - جامعه اسلامی دانشجویان

حمایت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از سازندگان فیلم صریح  «دیدن این فیلم جرم است»
همزمان با پنجمین مجمع ماهیانه دبیران دفاتر سراسر کشور مطرح شد؛

حمایت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از سازندگان فیلم صریح «دیدن این فیلم جرم است»

باور غلط وزارت خارجه این است که آمریکا را منشاء همه تحولات می داند
زارعی در مجمع اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:

باور غلط وزارت خارجه این است که آمریکا را منشاء همه تحولات می داند

تضارب آرا در دانشگاه باعث تقویت جنبش دانشجویی می‌شود
دبیر واحد تشکیلات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:

تضارب آرا در دانشگاه باعث تقویت جنبش دانشجویی می‌شود