آخرین اخبار

بایگانی‌های صنعت نفت اهواز - جامعه اسلامی دانشجویان

آقای دلاویز؛ این مشاوره‌ها را سه سال پیش می‌دادید نه حالا
مسئول سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت:

آقای دلاویز؛ این مشاوره‌ها را سه سال پیش می‌دادید نه حالا

تکرار رفتار گذشته از سوی جایگزین سلحشور پایان مدارای ما خواهد بود
دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت:

تکرار رفتار گذشته از سوی جایگزین سلحشور پایان مدارای ما خواهد بود

وزیر انگیزه ها
سیدرضا حسینی

وزیر انگیزه ها

چگونه دانشجویان نزدیک به شخص وزیر یک شبه در وزارت نفت بالا رفته‌اند؟!
مسئول سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت

چگونه دانشجویان نزدیک به شخص وزیر یک شبه در وزارت نفت بالا رفته‌اند؟!