آخرین اخبار

بایگانی‌های شهید رجایی تهران - صفحه ۲ از ۳ - جامعه اسلامی دانشجویان

برگزاری مناظره «انتخاب اصلح» با حضور امیرابراهیم رسولی و فرید مدرسی
به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صورت می‌گیرد

برگزاری مناظره «انتخاب اصلح» با حضور امیرابراهیم رسولی و فرید مدرسی

خون دادن و خاک خوردن مردم خوزستان بی‌انصافی است
،دبیر جامعه اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی:

خون دادن و خاک خوردن مردم خوزستان بی‌انصافی است

بیشتر از آمریکا و برجام باید نگران تفکر انقلابی بود
دبیر جامعه اسلامی دانشگاه شهید رجایی گفت:

بیشتر از آمریکا و برجام باید نگران تفکر انقلابی بود