آخرین اخبار

بایگانی‌های بیانیه - صفحه ۴ از ۶ - جامعه اسلامی دانشجویان

وزارت خارجه از تمامی ابزارها برای توقف قتل عام وحشیانه مسلمانان در میانمار اقدام کند
واحد بین‌الملل و دفاتر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:

وزارت خارجه از تمامی ابزارها برای توقف قتل عام وحشیانه مسلمانان در میانمار اقدام کند

سازمان پژوهش، بودجه تکمیل پروژه‌های علمی را ندارد؛ اما دولت هواپیما می‌خرد!
دبیرسیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

سازمان پژوهش، بودجه تکمیل پروژه‌های علمی را ندارد؛ اما دولت هواپیما می‌خرد!

آیا حقوق شهروندی با فریب و کلک سازگارند؟!
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان خطاب به استاندار:

آیا حقوق شهروندی با فریب و کلک سازگارند؟!