آخرین اخبار

بایگانی‌های علوم پزشکی زاهدان - جامعه اسلامی دانشجویان

مردم خوزستان در قبال دشمنان خود تحت هر شرایطی با تمام وجود از وجب به وجب خاک کشور حراست می‌کنند
بیانیه تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان :

مردم خوزستان در قبال دشمنان خود تحت هر شرایطی با تمام وجود از وجب به وجب خاک کشور حراست می‌کنند