آخرین اخبار

بایگانی‌های شهید بهشتی - جامعه اسلامی دانشجویان

در این زمان، هم خودسازی لازم است و هم دگرسازی
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران در گفتگو با جادنیوز :

در این زمان، هم خودسازی لازم است و هم دگرسازی

برخی مسئولان با سیاسی‌بازی به سرخوردگی و انفعال دانشجویان دامن می‌زنند
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی گفت:

برخی مسئولان با سیاسی‌بازی به سرخوردگی و انفعال دانشجویان دامن می‌زنند