آخرین اخبار

بایگانی‌های ایلام - جامعه اسلامی دانشجویان

مجلس در آزمون سختی قرار دارد
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام

مجلس در آزمون سختی قرار دارد

محکوم کردن اهانت اصلاح‌طلبان به ساحت امام هشتم(ع)
در بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام مطرح شد

محکوم کردن اهانت اصلاح‌طلبان به ساحت امام هشتم(ع)