آخرین اخبار

بایگانی‌های ملایر - جامعه اسلامی دانشجویان

« ابتکار» به جای گشت‌زنی سیاسی به فکر مشکلات مردم خوزستان باشد
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر:

« ابتکار» به جای گشت‌زنی سیاسی به فکر مشکلات مردم خوزستان باشد