آخرین اخبار

بایگانی‌های علوم پزشکی کاشان - جامعه اسلامی دانشجویان

امروز، مردم به‌جای توجه به شعارهای دولت به عملکرد چهارساله‌اش می‌نگرند
دبيرجامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفت:

امروز، مردم به‌جای توجه به شعارهای دولت به عملکرد چهارساله‌اش می‌نگرند

اهانت‌های برخی از نزدیکان شما، پایان این دولت را به همراه خواهد داشت
جامعه‌اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم‌پزشكي كاشان خطاب به روحانی:

اهانت‌های برخی از نزدیکان شما، پایان این دولت را به همراه خواهد داشت

آیا وقت آن نرسیده که دولت فکری به حال رکود و اقتصاد کند؟
دبیر سیاسی جامعه اسلامی علوم پزشکی کاشان گفت:

آیا وقت آن نرسیده که دولت فکری به حال رکود و اقتصاد کند؟

برگزاری اردوی «جوان متعبد انقلابی و ١٢ فرمان پیشرو در ساخت جامعه نمونه اسلامی» در تهران
دبیر واحد تشكيلات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفت:

برگزاری اردوی «جوان متعبد انقلابی و ١٢ فرمان پیشرو در ساخت جامعه نمونه اسلامی» در تهران